Kayıt

BURS OLANAKLARI VE İNDİRİMLER


İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu burs olanakları ve indirim oranları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mezun indirimi
İTÜ Mezunlarının çocuklarına ve torunlarına ilan edilen eğitim ücreti üzerinden Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda %20 mezun indirimi uygulanır. 

Peşin ödeme indirimi
Yapılacak peşin ödemelerde eğitim ücreti üzerinden; mart ve nisan ayı sonuna kadar yapılacak peşin ödemelerde %8, mayıs ayı sonuna kadar yapılacak peşin ödemelerde %4 indirim uygulanır. 

Kardeş indirimi
Kardeş indirimi olarak ilan edilen eğitim ücreti üzerinden;

1. Çocuk için tam ücret,
2. Çocuk için %10,
3. Çocuk için ise %20 indirim yapılır. 

BURSLAR

İlkokul ve Ortaokul Başarı Bursu
Özel Beylerbeyi İlkokulu’nu bitiren öğrencilerden Özel Beylerbeyi Ortaokulu’na kayıt yaptıran öğrenciler için yıl sonu başarı puanlarına bakılarak ilk 10 öğrenciye başarı bursu verilir.  Bu burslar 1. olan öğrenciye eğitim ücreti üzerinden %20, geri kalan 9 öğrenciye %10 indirim olarak uygulanır. Bu başarı bursu ortaokul 1. sınıfta geçerli olup, 2. 3. ve 4. sınıflarda geçerli değildir. Ortaokul geçiş başarı burslarında, yararlanmak için öğrencilerin en az iki öğretim yılı İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesindeki ilkokullarda öğrenim görmüş olması zorunludur.

Ortaokul sınıflarında öğrenim görmekte olan ve yıl sonu ağırlıklı puan (not) ortalaması 95,00 ve üzerinde olan öğrencilerden; her düzey birincisine %30 her düzeyde 50 ve üzerinde öğrenci mevcudu olması durumunda her düzey ikincisine %20, her düzey üçüncüsüne %10 başarı bursu verilir. Başarı bursu, öğrencinin aldığı başka bir bursu varsa, o burs uygulandıktan sonra geri kalan miktar üzerinden hesap edilerek ilave burs olarak verilir. 

Sporcu Başarı Bursu
İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında öğrenim gören sporcu öğrencilere bir sonraki yıl geçerli olmak üzere; Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonaların da ilk 3 dereceye giren sporcu öğrencilere %100, ferdi ya da takım sporlarında A veya B kategorisi milli sporculuk hakkı elde eden öğrencilere, katıldıkları organizasyonun niteliği dikkate alınarak elde ettikleri başarı doğrultusunda Burs Komisyonunun yapacağı değerlendirmeye istinaden burs ya da ödül kararı verilir.  

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursları  
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şekil ve esaslara uygun olarak verilen burstur. (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği/Resmî Gazete Tarihi: 20/03/2012 / Sayısı: 28239 / Bölüm:6) MEB Burs başvuruları 6 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında yapılır. MEB Bursu sadece eğitim ücretini kapsar. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen kriterler çerçevesinde Burs Komisyonu tarafından puanlama yapılarak yararlandırılır. 

Tüm burs ve indirimler eğitim ücreti üzerinden hesap edilir ve bir akademik yıl için geçerlidir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat