Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

Eğitim Programlarımız


Okulumuzda uygulanan eğitim programları ile öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmeye ve bilgiye ulaştırmaya yönelik eğitim programları ile her türlü sınava ve hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır. Bu programlarla bilginin pekiştirilmesi, öğrencilerin araştırıcı ve sorun çözücü, yaratıcı niteliklerinin arttırılması hedeflenmekte ve öğrenmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

GEMS (Great Explorations in Math and Science)
GEMS programı, heyecan verici fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Program California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiştir. Bu programla öğrencilerimiz matematik ve fen bilimlerindeki prensip ve kavramları öğrenmeden önce deney yapmaya, deneyim kazanmaya yönlendirilmektedir. GEMS programı, öğrencilere el ve akıl becerilerine dayanan etkinlikler ile bilimsel düşünme becerisi kazandırmanın yanı sıra, fen ve matematik konularına karşı ilgilerini artırarak daha kalıcı bir öğrenme sağlamaktadır.

MTW (Math Their Way)
MTW programının amacı matematik öğretiminde öğrencinin çalışmaya aktif katılımını sağlamaktır. MTW programı küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak planlanmış etkinliklerden oluşmaktadır. GEMS fen-matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır.

Yaratıcı Okuma ve Yazma 
Öğrencilerimizin okuma zevki ve alışkanlığı kazanması, kendilerini her alanda sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla, tematik kitap okuma ve yaratıcı yazma etkinliklerinden oluşan okulumuza özgü bir çalışma olarak uygulanmaktadır.

Yaratıcılık 
Okullarımızda öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini arttırmak, bilişsel becerilerini geliştirmek, bilginin kalıcılığını ve yaşam içerisinde kullanılmasını sağlamak amacıyla diğer öğretim programlarının kazanımlarıyla eş güdümlenmiş bir yaratıcılık programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken daha önce karşılaşmadıkları sorularla karşılaşmakta, bu sorularla ilgili birden çok sayıda alternatif çözüm önerisi üretmekte ve önerileri yeniden değerlendirerek kalıplardan uzaklaşmış düşüncelere ulaşmaya çalışmaktadır. 

Genel Yetenek
Genel yetenek çalışmalarıyla, öğrencilerimizin hem sayısal hem sözel alanda zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Genel yetenek çalışmalarında, öğrencilerimiz akıl yürütme, problem çözme, ilişkilendirme ve iletişim kurma becerilerini etkin olarak kullanmaktadır. Program, öğrencilerin hem sözel hem de sayısal alandaki yeteneklerini geliştirecek biçimde hazırlanmıştır. 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat