Bölümler

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ


Günümüzde bilişim teknolojileri hayatımızın hemen hemen her alanıyla iç içe durumdadır. Bu nedenle, öğrencilerimizi bilişim teknolojilerinden verimli bir şekilde yararlandırabilmek amacıyla gerekli olan teknolojik altyapı okulumuzda özenle düzenlenmiştir.

Bilişim teknolojileri ve yazılım derslerimizde, öğrencilerimize bu alanda gerekli yeterlilikleri en güncel haliyle kazandırmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda öğrencilerimizin bu yeterliliklerini kullanırken bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla zaman zaman “Google” gibi sektörün öncü firmalarıyla iş birliği yaparak okulumuzda düzenlediğimiz seminerlerle “Bilinçli İnternet ve Teknoloji Kullanımı” gibi konularda öğrencilerimizi bilgilendirmekteyiz.

Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri Temel Öğretim Programı

Anaokulunda; Bilişim Teknolojileri dersi, öğrencilerimizin yaşamında önemli yer tutacak olan “Bilişim Teknolojileri” ile erken yaşlarda tanışmalarını sağlar ve bu teknolojileri tüm yaşamları boyunca verimli şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan alt yapıyı hazırlar. 

Öncelikle, el göz koordinasyonu ve temel bilgisayar kullanım becerileri kazandırılan öğrencilerimiz, anaokulu öğretim programındaki hedef kazanımlara uygun hazırlanmış “Matematik, Bilim, Canlılar, Trafik, Resim Yapıyorum vb.” gibi içeriklere sahip eğitsel yazılımları kullanırlar.  Hazırlık sınıfına gelmiş öğrencilerimiz geleceğin bilgisayar bilimcileri olarak “Kodlama” eğitimine başlarlar.

Öğretim programlarındaki kazanımlara göre hazırlanan etkinliklerde, öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri hedeflenmiştir. Oyun temelli öğrenme sayesinde bu bilgiler, kalıcı davranışlara dönüşmektedir.

İlkokul ve Ortaokulda, Bilişim Teknolojileri dersi aşağıdaki temel yeterlilikleri öğrencilerimize kazandırmayı hedefler:

Bilişim Okuryazarlığı kazanımı ile öğrencilerimiz:

•Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve güvenli biçimde kullanmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri sergileyebilir.

•Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel, sosyal açıdan bireysel ve toplumsal katkıları konusunda bilinçlenebilir ve olumlu tutum geliştirebilir.

•Yaşam boyu öğrenme ve bağımsız öğrenebilme konusunda kişisel sorumluluk alabilir.

•Bilişim etiği, gizlilik ve güvenlik konularında duyarlı davranabilir.

Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme kazanımı ile öğrencilerimiz:

• Bilişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurabilir, fikir ve projelerini gerçekleştirebilir.

• Bilgi ve fikirlerini farklı hedef kitlelerin anlayacağı biçimde düzenleyip medya aracılığı ile paylaşabilir.

• Farklı gruplarla iletişim kurarak sanal ortamlara ilişkin sosyal ve kültürel anlayış geliştirebilir.

• Sosyal medyayı etkili biçimde kullanabilir ve yönetebilir.

Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İş birliği İçinde Çalışma kazanımları ile öğrencilerimiz:

•Bilgiye erişebilir, bilgiyi analiz edebilir ve bilgiden bilgi üretmenin gücünü ve önemini kavrayabilir.

•Bilgiyi yapılandırma süreçlerinde farklı araç ve yaklaşımları kullanabilir.

•Çeşitli sanal ortamları, medya ve yazılım türlerini kullanarak ortak ürün ve projeler üretebilir.

Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme kazanımları ile öğrencilerimiz:

•Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilir, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilir.

•Yazarlık ve programlama dillerini tanıyabilir.

•Sistemleri ve konuları incelemek için model, benzeşimler ve canlandırmalar oluşturabilir.

Kodlama Eğitimi

"Bilgisayar Bilimi" problemleri çözmek için özel çözüm yöntemlerinin uygulanmasıdır. Bizler bilgisayarların çok zeki olduklarını düşünürüz fakat bilgisayarlar harekete geçmek için "Bilgisayar Bilimci"lerinin onlara verecekleri kesin talimatları beklerler. Bilgisayarlar sadece onların söylediklerini yapabilirler.

Çocuklarımıza "Bilgisayar Bilimcisi" gibi düşünmeyi öğretmek onlara problem çözme becerisinin temelleri olan olayları mantıksal sıralama ve özel çözüm yöntemlerini kullanabilme yeteneklerini kazandırır.

Birçok ülkede zorunlu ders olarak okutulmaya başlanan programlamanın temel amacı öğrencilere problemlere karşı farklı bakış açıları kazandırmak ve problemin çözümünde analitik düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır.

Değişen ve sürekli gelişen dünyamızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için devamlı kendini yenileme zorunluluğu olan eğitim ve öğretim sistemlerinin içerisinde "Kodlama" dersi ilk sıralarda yerini almaktadır. Gelecekte okuma yazma becerileriyle birlikte öğrencilere temel olarak kazandırılmaya başlanacak kodlama beceresi günümüzde İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tecrübesiyle öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrencilerimiz her yıl düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarına katılmaktadırlar. Ayrıca yazılım firmalarının öğrencilere yönelik düzenlemiş oldukları yarışmalara katılmaktadırlar.

Robotik Eğitimi

Robotik kulübünde öğrenciler meraklı, hayal gücü yüksek, yaratıcı yönleri güçlü, ihtimalleri ve çözümleri saptama konusunda başarılı öğrenciler olarak kendilerini geliştirme fırsatı bulur. Ana hedef, öğrencilerin bu özelliklerini keşfetme ve geliştirme konusunda onları cesaretlendirmektir. Öğrencilerimiz her yıl düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarına katılmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerin ve özel kurumların düzenlemiş olduğu robot yarışmalarına katılmaktadırlar.

Öğrencilerin yapma ve ortaya çıkarma isteği, teknoloji ve teknolojinin paylaşım araçları ile kolayca ortaya çıkar. Bu sayede öğrencilerimiz fikirden, üretime geçerler. Aynı ürünleri oluşturmak yerine farklı ürünler ortaya çıkarırlar. Risk almayı, özgürce karar vermeyi, rekabet yerine paylaşımı, tüketmek yerine üretmeyi ve proje tabanlı iş yapmayı öğrenirler. Böylece dünyadaki sorunları çözmeye yönelik, yenilikçi ürünler elde ederek insanlığa fayda sağlayacak çalışmalarda bulunurlar. Robotik kulübü sayesinde öğrencilerimiz, Arduino geliştirici kartı ve temel elektronik kavramları ile tanışarak elektronik devreler oluşturmaktadırlar. Kendi robotlarını, elektronik devrelerini tasarlayıp üretmektedirler. 

Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Olanakları

•24 adet öğrenci ve bir adet öğretmen bilgisayarından oluşan üç adet bilgisayar dersliğimiz mevcuttur. Bilişim Teknolojileri derslerimiz ve bilgisayar destekli dil öğretimi bu dersliklerde gerçekleştirilmektedir. 

•İçerisinde 3D yazıcı, robotik setler ve taşınabilir bilgisayarlar bulunan Robotik sınıfımız mevcuttur. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak için projelerini bu sınıfımızda hazırlamaktadırlar.

Sınıflarımızda internet bağlantılı bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta bulunmaktadır.  Öğrencilerimiz,  bu bilgisayar ve akıllı tahtaları; hazırladıkları projeleri, çalışmaları sunmada kullanabilmektedirler.

•Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri, öğretim programlarında yer alan içeriklere göre, oditoryum, kapalı spor salonu, atölye ve müzik dersliklerinde var olan bilişim teknolojileri alt yapısı ile desteklenmekte, ayrıca sağlık birimi ve tüm idari birimler iş ve işlemlerinde özel yazılımlardan faydalanmaktadırlar. 

•Okulumuzda “İTÜGVONET” adlı bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır. İdareci, öğretmen, veli ve öğrenciler sistemi kullanmakta sistem aracılığı ile velilerimiz ve öğretmenlerimiz arasında etkili bir iletişim kurulmaktadır. Öğrencilerimiz, notlarını ve kendileriyle ilgili tüm bilgileri görebilmektedir. Ayrıca velilerimiz; bu sistem üzerinden çocuklarıyla ilgili not, devamsızlık gibi bilgileri günlük olarak takip edebilmekte, etkinlik ve duyurulara hızlı bir şekilde ulaşmakta, ders öğretmenleri ile kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedirler.

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat