Bölümler

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu fen bilimleri bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin fen bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını ve bilime karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin iyi birer fen okuryazarı olarak, bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler olmaları hedefi ile fen alanındaki çalışmalarımızda eğlenerek öğrenebilecekleri ortamlar oluşturmayı amaçlarız.

Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, fen bilimlerine ilişkin temel bilgilere sahip,  araştıran-sorgulayan, etkili karar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen, doğal çevrenin keşfedilmesine yönelik bilimsel süreç becerilerini gerçekleştirirler.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı

Okulumuzun  ortaokul Fen Bilimleri Dersi Eğitim Programı MEB müfredatı ile uyumlu olup öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz fen eğitim programları (GEMS), 3D ve 2D interaktif eğitimler, her seviyede uyguladığımız laboratuvar ve yaratıcı uygulamalar merkezi çalışmaları, ulusal ve uluslararası yarışmalar ve projelerle desteklenmektedir. 

Okullarımızda uygulanan Fen Bilimleri Dersi Müfredatında fen okuryazarlığını destekleyecek sekiz öğrenme alanı ön görülmüştür.

Bu alanlar:

1. Canlılar ve Hayat   

2. Madde ve Değişim

3 .Fiziksel Olaylar 

4. Dünya ve Evren

5. Fen ve Mühendislik Uygulamaları 

6. Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkileri

7. Bilimsel Süreç Becerileri 

8. Tutum ve Değerler 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın üniteleri sekiz öğrenme alanından ilk dördü üzerinde yapılandırılmış olup diğer dört öğrenme alanının her bir öğrenme alanını içinde kazandırılması ön görülmüştür.

 

 Ortaokul 1. Sınıflar

Ortaokul 1.sınıf seviyesinde öğrencilerin Güneş ve Ay’ın temel özellikleri;  şekilleri, boyutları ve yapıları, Ay’ın evreleri, canlılar, benzerlik ve farklılıkları, doğada var olan çeşitli kuvvetleri farklı yüzey/ortamlarda sürtünme kuvvetinin harekete olan etkisi, maddenin hâl değiştirmesi, ısı ve sıcaklık kavramları, ışık ve davranışları, biyoçeşitlilik,  nesli tükenen ve tükenme tehlikesi olan canlıları, elektrik devreleri, devre elemanları ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuşa sahip olmaları hedeflenir.

Ortaokul 2. Sınıflar

Ortaokul 2.sınıf seviyesinde öğrencilerin, Güneş sistemi Güneş ve Ay tutulmaları, destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, denetleyici ve düzenleyici sistemler ve duyu organlarına ait yapı ve organlar, kuvvet ve özellikleri, cisimlerin aldıkları yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kurma, maddeyi oluşturan tanecikler, maddede meydana gelen değişimler, yoğunluk kavramı, ısı iletkenliği ile yalıtkanlığı ve yalıtımı, yakıt türleri, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkileri, sesin yayılması ve sürati, elektriğin iletimi, elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörlerlerle ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuşa sahip olmaları hedeflenir.

Ortaokul 3. Sınıflar

Ortaokul 3.sınıf seviyesinde öğrencilerin, canlıların temel birimi hücre ve bölünmesinin amaçları, mitoz ve mayoz evreleri, kütle ağırlık, kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişki; enerjinin korunumu, enerji mühendisliği, atomun yapısı, atom ile ilgili gelişmeler, iyon kavramı, molekül, element, , bileşik ve karışımlar ve özellikleri; ışık-madde etkileşimi, ayna çeşitleri, aynada görüntü oluşumu, mercekler, canlılarda üreme, büyüme ve gelişme, elektrik akımı ve devreleri, ampullerin seri ve paralel bağlanması; elektrik enerjisinin dönüşümü ve teknolojik uygulamaları hakkında bilgi, beceri ve tutuma sahip olmaları hedeflenir.

Ortaokul 4. Sınıflar

Ortaokul 4.sınıf seviyesinde öğrencilerin, mevsimlerin oluşumu, iklim ve hava hareketleri, yıkıcı doğa olayları, DNA ve ilişkili kavramlar, basınç ve değişkenleri, maddenin yapısı ve özellikleri, madde ve değişim, periyodik sistem,  elementler ve sınıflandırılması, kimyasal bağlar, kimyasal tepkimeler, asitler ve bazlar, asit yağmurları, Türkiye’ de endüstri basit makineler ve fiziksel olaylar; basit makinelerin günlük yaşamdaki kullanım alanları, canlılar ve enerji ilişkileri; besin zinciri ve enerji akışı, madde döngüleri, sürdürülebilir kalkınma, biyo-teknoloji, maddenin halleri ve ısı, ısı alış-verişi ve sıcaklık değişimi, yaşamımızdaki elektrik, yükleri ve elektriklenme ile ilgili konularda bilgi, beceri ve tutum kazanmaları hedeflenir.

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat