Bölümler

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ


Görsel Sanatlar Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, dersi severek işlemelerini sağlamak ve çeşitli resim tekniklerini tanıyarak birer sanat izleyicisi olarak yetişmelerini sağlamaktır.   

Hedeflerimiz:

• Duygu, düşünce, izlenim, algı ve yaratıcılıklarını estetik bir yolla ifade edebilme becerisi kazandırmak,
• Sanatı evrensel düşünebilme becerisi ve öz güven kazandırmak,
• Yaratıcı düşünme ve tasarlama yeteneği kazandırmak,
• Bakmak ve görmek arasındaki ilişkiyi kavratabilmek,
• Kültür, sanat etkinliklerine ilgi duyan ve katılan bireyler yetiştirmek,
• El becerisi ve araç-gereç kullanım bilgisi kazandırabilmek,
• Sanatsal bakış açısını geliştirmek ve estetik duyarlılık kazandırmak,
• Sanat eserlerine değer veren ve koruyan bireyler yetiştirmektir.

Ders programımız, MEB Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı doğrultusunda düzenlenir, kullanılan materyal teknik yaratıcılık ve uygulamalarla derslerimiz zenginleştirilir. Derslerimiz, her çocuğun yaratıcı yönünü ve ilgi alanını ortaya çıkartılacak şekilde planlanır ve bu planlamada öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınır.

Anaokulu Görsel Sanatlar Dersi

Anaokulumuzda uygulanan Görsel Sanatlar dersleri temel sanat eğitimi, öğrencinin yetenek ve yaş grubuna uygun olarak kazandırılır.  Hedefimiz, öğrencilerimize uygulamada çok yönlü bir bakış açısı kazandırmak, küçük yaşlardan itibaren sanatı sevdirebilmek, öğrencilerimizin doğayı ve sanatı anlamalarını sağlamaktır. Ders içeriğimiz, dünya sanat tarihinden sanatçı örnekleri, resim teknikleri, seramik, üç boyutlu çalışmalar, ebru, baskı teknikleri, faklı boyama teknikleri, kolaj teknikleri ile zenginleştirilmiştir.

İlkokul Görsel Sanatlar Dersi

İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır. Seramik, resim, ebru sanatı tasarımları, karikatür, teknoloji ve tasarım atölyesi, teknik ve malzeme farkına göre yoğurma maddeleri, boyama teknikleri, baskı teknikleri, artık malzemelerle çalışmalar bunlardan bazılarıdır.                                                    

Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi

Ortaokul öğrencilerimizle her sınıf düzeyinde uygun teknik ve yöntemlerle çalışılır. Sanat tarihi bilgisiyle desteklenen çalışmalarımızdan bazıları şunlardır: baskı teknikleri, kolaj, renkli resim teknikleri, iki ve üç boyutlu çalışmalar, tasarım çalışmaları, proje tabanlı uygulamalar, mozaik, strafor düzenlemeler, desen, doku, afiş çalışmaları…

Bütün bu çalışmalara ek olarak ders dışı etkinlikler çerçevesinde sosyal kulüplerimiz, belirli gün ve haftalar kapsamında okulumuzda açılan sergilerimiz görsel sanatlar eğitimi felsefesine uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler. 

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat