Bölümler

KÜTÜPHANE


İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Yerleşkesi Kütüphaneleri;  Anaokulu kütüphanesi,  İlkokul Kütüphanesi ve Ortaokul Koridor Kütüphanesi olarak üç farklı mekânda hizmet vermektedir.

Kütüphane dersleri öğrencilerimizin yaşamları boyunca kütüphane rehberliğinden yararlanabilen, bilgi okuryazarı bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlar. Kütüphanelerimiz,  yıllık ders planlarına göre belirlenen ders saatlerinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için belirli bir plana göre kullanılmaktadır. Anaokulu ve ilkokulda sınıf öğretmenleri gözetiminde, ortaokulda ise Türkçe öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirilen kütüphane programlarında amacımız; öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanma kültürü kazandırmaktır. 

Kütüphanemizde, Koha kütüphane otomasyon programı ile tüm İTÜ kütüphanelerinde olduğu gibi LC (Library of Congress Classification Sistem) sınıflama sistemi kullanılmaktadır.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat