Bölümler

MÜZİK BÖLÜMÜ


Müzik bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin müzik beğenilerini ve kültürlerini oluşturmak, ifade yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek, onları estetik anlayışa sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

Ders programımız, MEB müzik dersi öğretim programı doğrultusunda düzenlenir, Müzik Dersi Öğretim Programı öğrenme alanlarına ek olarak tüm dünyada yaygınlık kazanmış olan “Orff “ öğretisi çerçevesinde “Müzik ve Hareket Eğitimi” ile zenginleştirilir.

 

Anaokulu Müzik Dersi

Orff yaklaşımı ile yapılan müzik eğitimi, temel olarak tüm öğrencilerin oyun ortamında potansiyelleri ölçüsünde derse katıldıkları, birlikte keşfederek, deneyerek öğrendikleri doğal bir süreçtir. Okulumuzda Orff yaklaşımı çerçevesinde müzik ve hareket eğitimi, okul öncesi dönemi itibariyle başlamaktadır. Müzik eğitimi bireyin çok yönlü gelişimine olumlu katkılar sağladığından ve okul öncesi dönem de bireyin en hızlı geliştiği dönem olduğundan Orff öğretisinin yanı sıra ritim çalışmaları, şarkılı oyunlarla canlandırmalar, solo ve koro şeklinde söylenen şarkıların yanı sıra her ay bir besteciyi tanıma,  müzik dinleme etkinliklerine de yer verilmektedir. 

 

İlkokul Müzik Dersi

İlkokul 1. sınıf seviyesinde Orff çalışmaları ağırlıklı olarak sürdürülmekteyken, öğrencilerimizle birlikte şarkı söyleme ve ritim çalışmaları devam etmektedir.

İlkokul 2, 3,4.sınıf seviyesinde ise çalışmalarımıza ek olarak temel nota eğitimine, solfej okuma-yazma, koro, solo şarkı söyleme ve müzik dinleme etkinliklerine yer verilmektedir.

 

Ortaokul Müzik Dersi

Ortaokul tüm seviyelerde müzik derslerinde müzik kültürü, nota eğitimi, solfej, koro ve solo olarak şarkı söyleme ve müzik dinleme etkinlikleriyle devam etmektedir. 

 

Mini Konservatuvar Çalışmalarımız

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı içinde okulumuzda gerçekleştirilen “ Mini Konservatuvar” çalışmalarımız; altıncı eğitim yılında çocuklara müziği erken yaşta doğru öğretmek, yeteneği olanları keşfetmek ve yönlendirmek amacıyla okulumuz müzik öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır. 

 

Çalışmalarımız, anaokulu hazırlık yaş grubunda öğrenim gören öğrencilerin çalgı eğitimine hazırlanmaları amacıyla Temel Müzik Eğitimi, ilkokul 1.sınıftan ortaokul 8. sınıfa kadar ise farklı sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için bireysel çalgı eğitimi ile devam etmektedir. Çalgı eğitimleri, öğretmen ve öğrencimizin katılımı ile bireysel Temel Müzik Eğitimi 8 – 10 kişilik, öğrenci grupları halinde verilmektedir.

 

Mini konservatuvar eğitim programımız, on dörder haftalık iki dönem halinde 28 hafta sürmektedir.

 

Kurs dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilere, İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Mini Konservatuvar Programı Kur Sertifikası verilmektedir. 

 

Kur programına ait müfredatı başarı ile tamamlayamayan ancak devam şartını yerine getiren öğrencilere ise İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Mini Konservatuvar Programı Katılım Belgesi verilir.

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat