Bölümler

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ


Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerin yaş dönemi özellikleri dikkate alınarak bulundukları eğitim ortamından yararlanabilmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, karar verme ve problem çözme becerilerini kazanmaları; böylece zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlamalarını hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin ilgi alanları ve yeteneklerini fark etmelerine, bireysel farklılıklarını koruyarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine, problem çözme mekanizmaları oluşturmalarına, sosyal beceriler kazanıp bunları yaşamlarında uygulamalarına destek olarak topluma yararlı, iletişim kurabilen, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Çalışmaları

Öğrencilere Yönelik Çalışmalarımız

Tüm öğrencilerimizi yakından tanımak ve bu doğrultuda takip edebilmek için okulumuzda eğitim görmek isteyen tüm aday öğrenciler ile Psikolojik Danışman ve Rehber (PDR) uzmanlarımız tarafından “Bireysel Tanıma Çalışmaları” yapılmaktadır. Bu çalışmalar, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları PDR uzmanları ve süpervizör danışmanımız ile birlikte oluşturulan ve sürekli güncellenen çalışmalardır. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerini takip etmek ve desteklemek amacıyla öğrencilerimiz ile bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak planlanmakta öğrencilerimizin sınıf ve yaş düzeylerine bakılarak oluşturulmaktadır.

 • Okula uyum ve oryantasyon,
 • Bireysel ve grup çalışmaları,
 • Kendini tanıma ve ifade edebilme,
 • Arkadaş ilişkileri ve iletişim becerileri,
 • Problem çözme becerileri,
 • Sosyal- duygusal sorunlar,
 • Yaş dönemi özellikleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları,
 • Akademik başarı ve motivasyon,
 • Verimli ders çalışma teknikleri
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Eğitsel rehberlik çalışmaları
 • Önleyici rehberlik çalışmaları
 • Liseye hazırlık
 • Öğrencilerimizi bilgilendirmek amacı ile belirli konularda çeşitli uzmanlarca yapılan sunumlar gibi alanlarda belirlenen ihtiyaca göre çeşitli çalışmaları planlamakta ve yürütmektedir.

Velilere Yönelik Çalışmalarımız

 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,
 • Aile- çocuk iletişimi,
 • Gelişim dönemlerine yönelik rehberlik görüşmeleri yapılmakta ve
 • Velilere yönelik hazırlanan sunumlar, konferanslar planlanmaktadır.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalarımız

Öğrencilerin akademik ve sosyo-duygusal gelişimlerinin takibinin bir bütün olduğu bilinci ile hareket etmekte, bu sebeple öğretmenler ile birlikte bireysel görüşmeler planlayarak düzenli bir şekilde öğrencilerin sınıf içi durumları hakkında bilgiler edinmekteyiz.

Seminerler ve Rehberlik Bültenleri

Veli, öğretmen ve öğrencilerimize yönelik çeşitli zamanlarda bilgilendirici, yönlendirici sunum ve seminerler düzenlenmektedir. Bu çalışmalar kimi zaman okulumuz PDR uzmanları kimi zaman da alanlarında uzman olan kişiler tarafından yürütülmektedir. İhtiyaca göre şekillendirilen bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce yıl içerisinde velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlanmaktadır. Velilerimiz ile paylaşılan bültenlerimize okulumuz web sitesinde “Rehberlik Bültenleri” butonundan ulaşabilirsiniz. 

 Bölümümüz Tarafından Yürütülen Proje ve Çalışmalar  

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Öğrencilerimizde empati, farkındalık geliştirmeyi hedeflediğimiz, düşündürücü ve öğretici birçok projeyi yürütmekteler. Birçok bölüm ile birlikte disiplinler arası olarak yürütülen bu çalışmalarda, öğrencilerimizin de aktif olarak rol almalarını sağlamaktayız. Yürütülmekte olan projelerimize örnekler aşağıdaki gibidir:

 •       Sosyal Sorumluluk Projesi (İhtiyaç sahibi kişilere eğitim materyali temini)
 •       Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına dair farkındalığı artırma konulu proje
 •       Kardeş Okul Projesi 
 •       Plastik Kapak Toplama Projesi 
 •       Kuş Evleri Projesi (Sokak hayvanlarının yaşamına dair duyarlılığı artırma konulu proje)


 

     

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat