Bölümler

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ


 

Okulumuzda Sosyal Bilgiler dersinin temel amacı; 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimseyen, tarihini ve kültürünü tanıyan, bilgiyi bilimsel yöntemlerle, sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturmayı deneyimleyen, kullanan ve yorumlayan, eleştirel düşünen, yaratıcı ve doğru karar veren, demokrasinin temel değerlerini farkında olan, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, haklarını ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler. Bu temel amaçla birlikte Sosyal Bilimler Bölümü içerisinde yer alan Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrenciler; bireyleri, toplumları ve çevreyi etkileyen unsurları inceleyerek; tarihi, coğrafi, sosyal, ekonomik, dini, teknolojik ve kültürel bağlamlarda; bilişsel becerilerine ve yaşlarına uygun seviyelerde; değişim, iletişim, gelişim, evrensel etkileşim, zaman, mekân, bağlantı, bakış açısı ve sorumluluk gibi kavramlarla çalışmalar yaparlar. İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Özel Ortaokulu Sosyal Bilimler Bölümü olarak genel amacımız: Atatürkçü düşünce sistemini ve bu sistemin gereklerini kendisi için hayat felsefesi kabul etmiş,

·       Anayasamızda açıkça belirtilen; eşitlikçi, laik, sosyal ve demokrasiyi kendisine ilke edinmiş,

·       Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı vatandaşlık görevlerinin farkında,

·       Evrensel değerlere saygı duyarak dünyadaki farklılıkları hoşgörüyle karşılayabilen,

·       Düşünen, tartışan, sorgulayan, özgür seçim yapıp karar verebilen,

·       Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilen,

·       Problem çözebilme becerisini kazanmış ve bunu hayatının her aşamasına yansıtabilmiş bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Ortaokul 1, 2 ve 3. Sınıflar

 

Ortaokul 1, 2 ve 3. sınıflar Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı; “Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar, Yerler ve Çevreler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Üretim, Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık, Küresel Bağlantılar” olmak üzere yedi öğrenme alanından oluşmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ortaokul Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı; MEB müfredatı ile uyumlu olup okulumuzdaki eğitim stratejimiz; öğrencinin merkezde olduğu, öğretmenin ise “aktarıcı öğretmen” olmaktan çok bilgiye ulaştıran bir “rehber öğretmen” olması gerektiği gerçeğine uygun olarak belirlenmiştir. Yapılandırmacı eğitim modeliyle Sosyal Bilgiler dersinin aktif geçmesi sağlanırken “yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta” doğru bir eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Bu doğrultuda,

·       Yeni kavramların öğretiminde mümkün olduğu ölçüde somut materyaller kullanılır.

·     Dersler yaratıcı drama tabanlı veya gerçek hayat uygulamalı etkinlikler ile bütünleştirilir, eğitim teknolojilerinden faydalanılır.

·     Öğrencilerimizin derslerde edindikleri kazanımlar ve düşünme becerilerine yönelik hafta içi ödevleri ve hafta sonu geliştirme, pekiştirme ödevleri verilir.

 

Ortaokul 1, 2 ve 3. sınıflarda çoktan seçmeli soru çözümleri ve konu tekrar çalışmaları ile merkezi sınavlara hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Üniteler ile ilgili şiir, afiş, resim ve sunu çalışmaları yapılır. Öğrenme süreci belli aralıklar ile yapılan yazılı sınavlar, konu tarama testleri, deneme sınavları ile takip edilir ve yapılan değerlendirmeler sonucunda tam öğrenmeyi sağlayacak destek çalışmaları planlanır.

Konuları pekiştirmek ve okuma alışkanlığını beslemek adına Sosyal Bilimler Dersliğinde okuma çalışması yapılır.

Öğretim programı şehir içi ve şehir dışı gezileri, okul içi ve okul dışı atölye çalışmaları ile desteklenir.

Ortaokul 4. Sınıflar

 

Ortaokul 4. sınıflar T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı; “Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar, Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, Demokratikleşme Çabaları, Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” olmak üzere yedi öğrenme alanından oluşmaktadır. Öğrenme alanlarına göre işlenecek kazanımlar belirlenirken MEB’in öğretim programı takip edilir. Bu noktada çağın gerektirdiği tüm ders materyallerini öğrencilerimizle kullanarak aktif öğrenmeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ortaokul 4. sınıfta merkezi ortak sınavlara özel bir hazırlık yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı öğrencilerimizin merkezi sınavlarda üst düzeyde başarı elde etmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda orta 1, 2 ve 3. sınıflarda uygulanan eğitim programına ek olarak;

Ortaokul 4. sınıflarda çoktan seçmeli soru çözümleri ve konu tekrar çalışmaları ile merkezi sınavlara hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanan deneme sınavlarının sayıları arttırılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tam öğrenmeyi sağlayacak destek çalışmaları her hafta ofis çalışmaları adı altında yürütülür.

Tam öğrenmenin gerçekleşmesi adına da öğrenmelerin sonunda sadece sonuca dayalı klasik ölçme değerlendirme araçlarına (yazılı sınavlar, testler, açık uçlu sınavlar) değil, süreç ölçmeye dayalı yöntem ve tekniklere de yer vermekteyiz.

 

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat