Bölümler

TÜRKÇE BÖLÜMÜ


“Türk dili, Türk milletinin kalbidir, beynidir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

 

İnsan, dil aracılığıyla düşünür. Her ülkede büyük önem verilen dil öğretiminin temel amacı, iletişim becerilerinin yanı sıra “düşünme” yeteneklerini de geliştirmektir. Okulumuzda Türkçe dersinin genel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı, okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrencilerimizin,

 

  • Okuduklarını, görüp izlediklerini, dinlediklerini, tam ve doğru olarak anlayabilen,
  • Türk dilinin kurallarını benimseyerek ana dilini doğru ve etkili şekilde kullanabilen,
  • Düşündüklerini eksiksiz ve akıcı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen,
  • Okumayı alışkanlık haline getirerek söz varlıklarını zenginleştirmiş,
  • Yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilen,
  • Türk ve dünya yazınının önde gelen yapıtlarını inceleyerek yapıtlara eleştirel bir  gözle bakabilen,       
  • Yaşamlarının bütününde ve eğitimlerinin her alanında eleştirel düşünme ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurma becerisi kazanmış,
  • Sanata değer vererek kültürel ve sanatsal etkinlikleri takip eden,
  • Çevre, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetişmeleri temel hedeflerimizdir.

Ders İçeriği:

Okulumuzda Türkçe dersleri okuma, anlama, yazma, dinleme, konuşma ve dilbilgisi çalışmalarının tematik kitaplarla bütünleştirildiği bir program çerçevesinde yürütülür.  MEB’in sunduğu program doğrultusunda hazırladığımız haftalık planlarda yer alan nitelikli metinlerden yola çıkılarak okuma, anlama, yazma, dinleme, konuşma ve dilbilgisi çalışmaları yapılır. Bunun yanı sıra köşe yazısı dersleriyle öğrencilerimizin yurt ve dünya gündemini, edebi türlere yönelik yapılan çalışmalarla ise sanat ve kültür gündemini takip etmeleri hedeflenir. Yapılan tüm ders içi etkinlikler, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenecekleri farklı yöntem ve tekniklerden yararlanılarak planlanır. Tema sonlarında öz değerlendirme, öğretmen değerlendirmesi vb. ölçeklerle çalışmalar değerlendirilir ve öğrencilere dönüt verilir. Öğrenciler; kendilerini ifade edebilecekleri, ürünlerini ortaya koyabilecekleri proje ve yarışmalara özendirilir. Öğrenmelerin kalıcı olması için temalarla ilişkili olarak çeşitli geziler düzenlenir.

 Kitap Okuma Çalışmaları:

“İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla önceden düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.” (Descartes)

Öğrencilerimize sene başında verilen kitap listeleri, temalarla ilişkili olarak seçilir ve öğrencilerden seçilen kitapları belirtilen sürede okumaları istenir. Kitaplar, öğrencilerimizin hazırladığı sunumlar ve öğretmenlerimizin hazırladığı değerlendirme çalışmaları eşliğinde “Kütüphane Etkinliği” derslerinde ayrıntılı olarak incelenir. Öğrencilerimizin okudukları eserleri içselleştirmeleri ve okuma heyecanı kazanmaları amacıyla projeler yapılır, yazarlarla atölyeler ve söyleşiler düzenlenir.

Etkinlikler:

Okul yaşamının ilk yıllarından itibaren dilin düşünme yetisini geliştirmedeki öneminin bilinciyle sorgulayıcı ve eleştirel okuma- yazma süreçlerinin geliştirilmesi, pekiştirilmesi ve bir yaşam biçimi olarak benimsetilmesi amacıyla öğrenciler; alanlarında söz sahibi yazar, şair ve eleştirmenlerle bir araya gelerek okuma, yazma, düşünme, drama atölyelerine ve söyleşilere katılmaktadır. Bunun yanı sıra geleneksel olarak okulumuzda her yıl “Okuyan Okur Yazar Buluşması” etkinlikleri düzenlenmektedir. Öğrencilerin bu etkinliklerle edindikleri bilgi ve donanımı eğitim hayatlarının tamamına yayması, kazandıkları entelektüel bakış açısının yazma tekniklerine kaynaklık etmesi, özgün ve yaratıcı ürünlerin ortaya çıkma sürecinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Dilin düşünme yetisini geliştirdiği gibi düşünmek de dilin etkin kullanımını gerektirmektedir. Bu bakımdan okulumuzda Türkçe dersleri “Düşünme Becerileri ve Yaratıcı Yazma” dersleri ile desteklenmektedir. Felsefe ile düşünme becerilerine katkı sağlayacak okuma, konuşma ve yazma çalışmaları ile karikatür kitaplarından yola çıkarak sorgulayarak öğrenme, eleştirel ve görsel okuma çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla ilkokulun ilk yıllarından itibaren okul kütüphanesi aktif bir öğrenme ortamı olarak kullanılmakta, kütüphane dersleri ve temalarla ilişkilendirilen gezilerle de öğrenmenin kalıcı hâle getirilmesi için çalışılmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerin düşünme ve yazma becerilerini geliştirmek, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini zenginleştirmek, kendilerini yazı yoluyla ifade edebilmelerine yardımcı olmak, Türkçenin doğru kullanımına katkı sağlamak ve geleceğin yazarlarını yetiştirmek amacıyla “Geleneksel Öykü Yarışması” düzenlenmektedir. İl içerisinde yapılan bu yarışma ile öğrenciler kendilerini ifade edebilecekleri özgün bir eser ortaya koymaktadırlar.

Farklı ortamlarda ve çeşitli materyallerle zenginleştirilerek hazırlanan eğitim programının öğrenci başarısına katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bu amaçla okulumuzda hazırlanan “Türkçe Etkinlik Sınıfı” ile öğrencilerimize yaratıcı bir ortam sunulmaktadır.

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat